מחשב לכל משפחה

אנו מציגים לפניכם את תכנית "מחשב לכל משפחה".
אם יש לכם מחשבים ישנים שאינכם זקוקים להם אתם מוזמנים למסור אותם לתכנית  "מחשב לכל משפחה" ולסייע בכך לצמצום הפער הסוציואקונומי בחברה.

שלכם
צוות פרויקט אגורה
בואו להיות שותפים איתנו ביצירת אימפקט חברתי ממשי
 
הפער הדיגיטלי מהווה ביטוי משמעותי ובולט לחוסר שיוויון הזדמנויות חברתי וכלכלי בחברה הישראלית בכלל, ובקרב תושבי שכונות השיקום בפרט.
 
במסגרת פרויקט שיקום השכונות (הפועל כיום בכ-100 ישובים ושכונות מקרית שמונה ועד אילת, המוגדרים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה בקרב כל מגזרי האוכלוסיות בישראל), נעשית פעילות לצמצום הפער הדיגיטלי בין אלו "שיש להם" ובין אלו "שאין להם".
 
אנו מקיימים פעילות הכוללת קורסים להכרת המחשב לילדים ולהוריהם במטרה לאפשר להם יכולות בתחום הלמידה הבית-ספרית וההכשרה המקצועית כחלק מפיתוח ההון האנושי. תושבי השכונות מקבלים מענקים באמצעות הפרויקט להכשרה מקצועית כטכנאי PC  ומקצועות נוספים בתחום ההיי-טק. בתמורה, מקבלי המלגות משקיעים מזמנם בתרומה לקהילה בדרך של הנחייה והדרכה למשפחות להם מעניק הפרויקט מחשבים מתרומות המגיעות מפרטים, מוסדות וארגונים עסקיים.
 
בשם מאות אלפי משקי בית בשכונות השיקום, אני פונה אליכם להירתם לשותפות בהקמה ובהפעלה של תכנית "מחשב לכל משפחה". זהו חלון הזדמנויות בלתי חוזר לשינוי חברתי במסה קריטית, הלכה למעשה, הבא להציע שינוי ממשי לאמיתי בסדר הקדימויות החברתי-כלכלי של מדינת ישראל.
 
אנו מעוניינים במחשבים שמישים (פנטיום 4 + מסך).
 
 
לפרטים נא לפנות אל ד"ר צבי וינשטיין
 
טלפון: 03-7632845
נייד: 050-6247155
פקס: 03-7632841נשלח ע"י שלח לחמך - מערכת הפצת הטוב של פרויקט אגורה